Poliittisia tekstejä. Nikolaksen kotisivu » Politiikkaa » Distributismi » Varallisuuserot
Käytän tässä Tilastokeskuksen tutkimusraportista luettuja tietoja, jotka voit itse tarkistaa. Linkki on alla.

Taulukko 17.
Desiiliryhmien varallisuusosuudet
1988 ja 1994, %
Varallisuus-
desiili
Nettovarallisuus-
osuus
19881994
I-1,7-2,3
II0,1-0,0
III1,30,5
IV3,82,5
V6,45,6
VI8,68,6
VII11,311,5
VIII14,415,1
IX19,320,8
X36,637,7
Yhteensä100,0 100,0

Lähde: Tilastokeskuksen raportti