Nikolaksen poliittisia tekstejä. Nikolaksen kotisivu » Politiikkaa » Distributismi » Liikevaihtoverot

Liikevaihtoverot Gaius Säterin mukaan

Luepa, mitä Gaius Säteri kirjoitti tuloverojen korvaamisesta liikevaihtoon perustuvilla veroilla:

Verot suoraan yritystoiminnasta

Verojen kerääminen edellyttää tänä päivänä turhankin laajaa koneistoa, vaikka monessa tapauksessa onkin jo päästy tietokoneen laskemaan verotussuunnitelmaan. Silti ihmetyttää, miksi verovarat pitää yhä kierrättää palkansaajien kautta. Nehän ovat joka tapauksessa palkanmaksajan kuluja.

Työmarkkinaneuvottelut kävisivät yksinkertaisemmiksi, jos keskustelun kohteena olisi suoraan työntekijän käteen jäävä osuus. Yrityksiä voitaisiin verottaa liikevaihdon perusteella ja verotus kohdistuisi nykyisten palkkoja maksavien yritysten sijasta hyvin toimiviin tuotannollisiin yrityksiin vaikka tulos tehtäisiinkin enimmäkseen robottien voimin. Tällä tavalla ihmisten työllistäminen helpottuisi.

Suurin osa työttömyydestä aiheutuu omistajien asettamista yhä suuremmista tuottovaatimuksista. Silloin ihmisiä käsitellään vain tuotannontekijöinä muiden joukossa. Heittämällä ihmisiä ulos yritys välttyy myös veronmaksulta. Jos verotus ja sosiaalimaksut irrotettaisiin palkanmaksusta, ei ihmistyövoiman vähentämisen tulosta parantava vaikutus olisi niin voimakas ja yritysten kannattaisi panostaa vajaatyöllistettyjen kouluttamiseen kiireisempiä aikoja varten.

Monet yritykset ovat olleet innokkaita rakentamaan me-henkeä, kun kauppa käy ja tilauskirjat pullottavat. Tämän "ison perheen" ajatusmallin soisi kestävän myös huonompina aikoina, joten sitä kannattaisi vahvistaa siirtämällä henkilöstösidonnaiset maksut tulossidonnaisiksi. Silloin veroa maksaisivat ne, joilla on siihen parhaiten varaa.


Myöhemmin Säteri vielä tarkentaa sanomaansa:

Lyhyt vastaus

Kaikki yrittäjät eivät ole maataloutta harjoittavia pientilallisia.

Kun esitän, että verotus kohdistettaisiin yritystoimintaan ihmisten sijasta, niin tarkoitan sillä palkkasummaan perustuvan veropohjan korvaamista tuotantoon pohjautuvalla veropohjalla. Se, että yritysten kirjanpitotoimisto hoitaa käytännön veronkantotyöt, ei vielä vaikuta verotuksen rakenteeseen.

Nykyjärjestelmän ongelmana on liiallinen into korvata ihmisiä koneilla. Jos nyt palkoista perittävä vero korvataan liikevaihtoon perustuvalla verolla ja sitä vielä porrastettaisiin sen mukaan, ovatko tuotetut tavarat välttämättömiä ihmisten elämälle vaiko vain toisten yritysten tuotannolle, niin silloin on mahdollista saada ihmisten tekemä työ kannattavammaksi sekä teettäjälle, että tekijälle.

Viittaukseni liiallisiin tuotto-odotuksiin liittyy esimerkiksi monikotimaisten yritysten intoon siirrellä tuotantoa lyhyin aikavälein maasta toiseen sen mukaan, missä ovat sillä hetkellä alhaisimmat palkat ja verot. Täysin kannattaviakin tuotantolaitoksia suljetaan vain siksi, että jossakin toisessa maassa voitot ovat hieman suurempia. Eli markkinoilla ei tuotanto sinänsä ole enää merkityksellistä vaan yksinomaan siitä saatu voitto.

Suomesta ostetaan yrityksiä, joilla on maailmallakin tunnettu tuotemerkki ja sen jälkeen tuotanto täällä lopetetaan. Jos suomalaiset asiakkaat jatkavat tuotteen ostamista, hyvä niin, mutta sekään ei ole tärkeätä vaan ainoastaan maailmalla hyvin myyvä nimi.

Lähes kaikki puolueet ovat melko yksimielisiä siitä, että palkkaverotusta on kevennettävä. Mutta erimielisyys kohdistuu kevennyksen rahoittamiseen. Oikeisto haluaisi vastaavan summan pois ihmisiin kohdistuvista tulonsiirroista. Keskustaan kuuluvat puolueet eivät uskalla näin lähellä vaaleja sanoa juuri mitään ja vasemmisto vaatii hyvinvointipalvelujen säilyttämistä, mutta ei uskalla ottaa kantaa yritystoiminnan verotuksen rakenteeseen.

Verotus on yksi keskeinen yritystoiminnan menoerä. Lienee melko sama, millä perusteella ja minkä suuruisena se kerätään. Uskon useimpien yritysjohtajien pitävän tärkeimpänä sitä, että perusteita ei muunnella joka vuosi, eikä prosenttia heilutella jatkuvasti. Sen vuoksi pitäisi nyt tehdä mittava perusremontti ja sen jälkeen jäädyttää järjestelmä joksikin aikaa. Toiset yritykset pärjäävät sen jälkeen paremmin ja toiset huonommin, mutta talouselämä vakiintuu aikanaan. Jos verotus karkoittaa muutaman suuryrityksen, niin jääpähän pk-sektorille enemmän elintilaa.


Edellisen tekstin alkuperäinen lähde on tämä WWW-sivu:
http://www.helsinki.fi/agora/vara/mielipide/lyhyt_vastaus.html

Takaisin distributismi-sivulle