Uutiset


Modeemin vuosikokous 2017

Alkaa: 2017-03-11 17:00
Loppuu: 2017-03-11 23:59
Paikka: YTHS-sauna Kalevantie 3 C 33, 33100 Tampere

Modeemin vuosikokous lauantaina 11.3.2017 klo 17 alkaen YTHS-saunalla.

Kokouksen esityslista:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen
o puheenjohtaja,
o sihteeri,
o kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja
o kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan alkaneen toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat