Uutiset


Modeemin vuosikokous 2017

Modeemin vuosikokous lauantaina 11.3.2017 klo 17 alkaen YTHS-saunalla.

https://modeemi.fi/tapahtumat/10/

Kokouksen esityslista:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen
o puheenjohtaja,
o sihteeri,
o kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja
o kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan alkaneen toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat