$page"; } else { print "$page"; } if (($linkoffset + $entries_per_page) < $total_entries) { print " | "; } $page++; } print "

\n"; } function &urllog_navilinks($entries_per_page, $total_entries, $current_offset) { if (($current_offset - $entries_per_page) >= 0) { print "< Edellinen | "; } else { print "< Edellinen | "; } if (($current_offset + $entries_per_page) < $total_entries) { print "Seuraava >\n"; } else { print "Seuraava >\n"; } } ?>

#Pori - Urllog

Selaile ja etsi #Porille eksyneita linkkeja. Arkisto ulottuu tammikuun alkuun 2005. Haku on case sensitive eli isot ja pienet kirjaimet merkkaavat.= 0) { for ($traverse = $offset + $entries_per_page; $offset < $traverse && $offset < $total_entries; $offset++) { $entry = $logentries[$offset]; $parts = explode(" ", $entry); $url = $parts[0]; $urlname = $url; if (strlen($url) > $url_maxlength) { $urlname = substr($url, 0, $url_maxlength-3) . "..."; } if ($parts[3] == "") { $datetime = "$parts[1] $parts[2] $parts[4] $parts[5] $parts[6]"; $nick = $parts[7]; } else { $datetime = "$parts[1] $parts[2] $parts[3] $parts[4] $parts[5]"; $nick = $parts[6]; } $timestamp = strtotime($datetime); $day = date("d", $timestamp); if ($day != $prevday) { if (isset($prevday)) print "\n"; print "\n"; } print "\n"; print ""; print ""; print ""; print "\n"; $prevday = $day; } } ?>

" . date("d.m.Y", $timestamp) . " - " . $weekdays[date("w", $timestamp)] . "
$urlname".date("d.m.Y H:i:s", $timestamp) . "$nickNäiden sivujen ylläpito ei vastaa linkkien sisällöstä.